วีซ่าเยี่ยมเยือน แคนาดา

วีซ่าเยี่ยมเยือน แคนาดา

วีซ่าแคนาดา วีซ่าเยี่ยมเยือน แคนาดา 2024

        รับทำ วีซ่าเยี่ยมเยืยน แคนาดา เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศแคนาดา ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า แคนาดา นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า แคนาดา มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่าเยี่ยมเยือน แคนาดา ทำอย่างไร !!

วีซ่าเยี่ยมเยือน แคนาดา 2024

( Tourist Canada Visa)

ขอวีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแคนาดา รับทำวีซ่าวีซ่าแคนาดา

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าเยี่ยมเยือน (visitor Visa) คือ เป็นการขอวีซ่าแคนาดา เพื่อการไปพำนักระยะสั้น กับผู้เชิญ Sponsor  (เพื่อน /แฟน/ ครอบครัว) ที่เป็นพลเมืองชาวแคนาดา หรือถือวีซ่าระยะยาวที่นั้น โดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศแคนาดา ได้นานถึง 180 วันต่อการอนุมัติวีซ่า ต่อครั้ง อยู่ที่การยื่นขอวีซ่าและดุลพินิจสถานทูต การแสดงการเงิน การงานที่มั่นคง และเอกสารยืนยันความผูกผัน ภาระ ที่มีอยู่ที่ประเทศไทย สำคัญคือผู้เชิญ Sponsor  (เพื่อน /แฟน/ ครอบครัว) ที่เป็นพลเมืองชาวแคนาดาหรือถือวีซ่าระยะยะยาวที่นั้น ต้องทำการเขียนจดหมายเชิญ (Invitation Letter) การแสดงที่พำนักชัดเจนให้ผู้สมัครมาพำนักด้วย ตามระยะเวลาที่ขอวีซ่า การขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอวีซ่าแคนาดา  เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าแคนาดา   เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าแคนาดา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

แคนาดาเป็นประเทศท่องเที่ยวในฝันของใครหลายคน เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมชื่อดัง หลายคนจึงอยากมาท่องเที่ยวที่ประเทศแคนาดาซึ่งแคนาดา เป็นประเทศที่จะต้องใช้วีซ่าประกอบการเดินทาง ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถผ่านด่านเข้ามายังประเทศแคนาดาได้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการทำวีซ่าแคนาดา ขอวีซ่าแคนาดา อย่างไรให้ผ่านวีซ่า  และแนะนำบริการรับทำวีซ่าแคนาดา ให้กับคุณ

ขอวีซ่าแคนาดา ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าแคนาดากันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าแคนาดา หากคุณวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาเยียมเยือนแคนาดาวีซ่าธุรกิจแคนาดา วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา วีซ่านักเรียนแคนาดา วีซ่าติดตามแคนาดา ฯลฯ ต้องยื่นผ่าน ตัวแทนยื่น VFS โดยสามารถยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ที่ VFS และผู้สมัครต้องไปยืนยัน เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ที่VFS การแสดงหลักฐานด้านเอกสารการงาน การเงิน ความผูกผัน ภาระรับผิดชอบ ที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย ตามกำหนดวีซ่า เป็นเรื่องสำคัญ

ใช้บริการขอวีซ่าแคนาดา กับ visatogo ดีอย่างไร?

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าแคนาดา ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาเยียมเยือนแคนาดา วีซ่าธุรกิจแคนาดา วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา วีซ่านักเรียนแคนาดา วีซ่าติดตามแคนาดา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าแคนาดา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่แคนาดา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าแคนาดา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำวีซ่าแคนาดา กับ visatogo รับทำวีซ่าแคนาดาเพื่อตอบสนองการทำวีซ่าแคนาดา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าแคนาดาฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าแคนาดา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

วีซ่าเยี่ยมเยือน แคนาดา

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
  – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
  – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
  – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว

เอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • จดหมายเชิญจากสปอนเซอร์ ระบุวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยือน  และระยะเวลาการพำนัก
 •  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้สนับสนุน (Sponsor)  หน้าแสดงการเยือนประเทศไทยครั้งก่อน (แสตมป์เข้า/ออก ถ้ามี) ที่ประเทศไทยคือ จำเป็น.
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า แคนาดา

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 02-1187-007 

อีเมล : info.canbkk@vfshelpline.com

ติดต่อสถานทูต แคนาดา

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-636-0540 

อีเมล : enquiry@international.gc.ca 

เว็บไซต์ : Government of Canada