Thailand Privilege Card

Thailand Privilege Card บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ 2024 Thailand Privilege Card บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ

Thailand Privilege Card

Thailand Privilege Card บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ บัตรสมาชิกแบ่งออกเป็น 4 แพ็คเกจ

Thailand Elite Visa

ไทยแลนด์ อีลิท เป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยรัฐาบาลไทย ซึ่งได้จัดตั้งบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่บริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม