Visatogo Bangkok วีซ่าทูโกกรุงเทพ
รับแปลเอกสาร ไทย - อังกฤษ เพื่อยื่นขอวีซ่า

แปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร สำหรับการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต คุณอาจพบว่าบางสถานทูตต้องการเอกสารราชการแปลภาษาอังกฤษ เราจึงมีบริการแปลเอกสารเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ call-center 087-782-3848

บริการแปลเอกสาร

-เพื่อยื่นขอสมัครวีซ่า

เพื่อรับรองกงสุล

-แปลเอกสารเพื่อไปใช้ยังต่างประเทศ

-บริการ ล่ามภาษา ในการจดทะเบียนสมรส ธุรกิจ สมาคม

-แปลรับรอง โรตารี จากทนายความ

-บริการขอรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หากคุณกำลังต้องการแปลเอกสารจะขอสมัครวีซ่า  เพื่อรับรองกงสุล สถานทูต  แปลเอกสารเพื่อไปใช้ยังต่างประเทศ บริการ ล่ามภาษา ในการจดทะเบียนสมรส ธุรกิจ สมาคม หรือ แปลรับรอง โรตารี จากทนายความ เราพร้อมช่วยคุณ ให้เป็นเรื่องง่าย

 

เราพร้อม แปลเอกสาร ในหลายภาษาดังนี้

-อังกฤษ                                               -ฝรั่งเศส

-เยอรมัน                                              -นอร์เวย์

-อิตาลี                                                  -ฟินแลนด์

-ญี่ปุ่น                                                  -จีน

-เกาหลี

พร้อมบริการรับรองเอกสาร ที่กรมกงสุล  กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย หรือ โรตารี จากทนายความ

 ****เรามีผู้เชี่ยวชาญแปลภาษาเฉพาะทาง ที่สถานทูตรับรองคำแปล ตามเงื่อนไข

ภาษา

ราคา/หน้า

ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย

350.-

ไทย-ฝรั่งเศส / ฝรั่งเศส-ไทย

1,000.-

ไทย-เยอรมัน / เยอรมัน-ไทย

1,000.-

ไทย-จีน / จีน-ไทย

1,500.-

ไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย

1,500.-

ไทย-เกาหลี / เกาหลี-ไทย

1,500.-

*โปรดตรวจสอบเอกสาร ค่าบริการกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

แปลเอกสาร

บริการ รับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) 

หากเอกสารคุณต้องการการรับรองจากทนาย การรับรองโนตารี่ พับลิค (Notary Public)  เพื่อไปใช้ในยังต่างประเทศ หรือเพื่อความน่าเชื่อถือของเอกสาร 

Notarial Services Attorney คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสาร หรือ การรับรองสำเนาเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตัวจริงจากต้นฉบับ

ขอบเขตการทำงานของ Notarial Services Attorney

 • รับรองคำแปลเอกสาร/Certified True Translation
 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร/Certified True Signature/Applicant Declaration Notary Public
 • รับรองสำเนาเอกสาร/Certified True Copy
 • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 • รับรองตัวบุคคล
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • จัดทำคำสาบาน
 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 • ทำคำคัดค้านตราสาร
 • จัดทำบันทึกคำให้การ/Affidavit Notary Public
 • ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
แปลเอกสาร

บริการ ขอใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หากคุณ ยื่นขอ สมัครวีซ่าไปยังต่างประเทศ และจำเป็นต้องใช้  ใบรับรองความประพฤติ เพื่อยื่นประกอบเอกสาร ในการขอวีซ่า เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าถาวร เราบริการแนะนำให้กับคุณลูกค้า

 

บริการ ล่ามภาษา ในการจดทะเบียนสมรส ธุรกิจ สมาคม

หากคุณต้องการ ล่ามในการช่วยคุณในภาษาที่สอง  หรือเป็นพยาน ในการจดทะเบียนสมรส เราพร้อมบริการคุณ รวมถึง ติดต่อหน่วยงาน เพื่อความสะดวกของลูกค้า

รวมถึงในการทำธุรกิจคุณ เรามีเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ในการเป็นล่าม ทางธุรกิจ  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ของคุณลูกค้าบรรลุเป้าหมาย