รับทำวีซ่า สวีเดน

วีซ่า สวีเดน

วีซ่า สวีเดน 

visatogo วีซ่าทูโก ขอวีซ่าสวีเดน

วีซ่า สวีเดน คือ เป็นวีซ่าเชงเก้นอยู่ได้สูงสุด 90 วัน  จะแบ่งย่อยอีกเป็น 4ประเภท คือ  วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ (รวมถึงคู่สามีภรรยา)  วีซ่าเยี่ยมเพื่อน(รวมถึงแฟน) วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม

วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน

( Tourist Visa Sweden )

การทำวีซ่าสวีเดน กาขอวีซ่าสวีเดน ยังไงให้ผ่าน ?

สวีเดนเป็นประเทศท่องเที่ยวในฝันของใครหลายคน เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมชื่อดัง หลายคนจึงอยากมาท่องเที่ยวที่ประเทศสวีเดน ซึ่งสวีเดนเป็นประเทศที่จะต้องใช้วีซ่าประกอบการเดินทาง ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถผ่านด่านเข้ามายังประเทศสวีเดน เราจะพาคุณไปดูวิธีการทำวีซ่าสวีเดน ขอวีซ่าสวีเดนอย่างไรให้ผ่านวีซ่า และแนะนำบริการรับทำวีซ่าสวีเดนให้คุณกัน

ขอวีซ่าสวีเดนต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าสวีเดนกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าสวีเดน ต้องมาดูก่อนว่าวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนใช้ทำอะไรได้บ้าง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ทำผิดกฎ ในการท่องเที่ยวนั่นเอง

ใช้บริการขอวีซ่าสวีเดน กับ visatogo ดีอย่างไร?

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าสวีเดนดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า
visatogo มีบริการรับทำวีซ่าสวีเดน ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียน ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าสวีเดนของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน
การใช้บริการรับทำวีซ่าสวีเดนจึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าสวีเดนที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำวีซ่าสวีเดนกับ visatogo รับทำวีซ่าสวีเดน เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าสวีเดนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าสวีเดน ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าสวีเดนที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

วีซ่าท่องเที่ยวใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศสวีเดน เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าสวีเดนเพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอวีซ่าสวีเดนเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศสวีเดนได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทาง ต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอวีซ่าสวีเดนเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

เมื่อทำวีซ่าผ่านก็เหมือนว่าขาของคุณได้เหยียบประเทศสวีเดนไปแล้วครึ่งหนึ่ง เหลือแค่รอเวลาบินเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีแพลนที่จะบินไปท่องเที่ยวการทำวีซ่าสวีเดน ควรทำเรื่องขอวีซ่าไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ได้ทันใช้ หรือเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าสวีเดนที่ visatogo เพื่อให้การขอวีซ่าสวีเดนของคุณเป็นเรื่องง่าย ผ่านฉลุยไร้กังวล

วีซ่า สวีเดน ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น –ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พื้ นหลังขาว (รูปมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง – ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3เดือน สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง – ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นตํ่า 30,000 ยูโร
 • สําเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนําให้ผู้สมัครชําระเงินค่าที่พักทั้ งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
 • แผนการเดินทางอื่นๆในกล่มประเทศเชงอนุมัติ
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพํานักอย่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ อย่างตํ่า 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคํานวณตามจํานวณวันที่ท่านจะไปพํานัก
 • สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (โฉนดที่ดิน) หรือหลักฐานอื่น ๆ-แสดงถึงภาระผูกพันธ์ทางสังคม หรือการเงิน ธุรกิจในประเทศ

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • สำเนาเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการสมัครสิทธิในการพำนัก (Right of Residence) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ที่เป็นหลักฐานแสดงสัญชาติ ข้อมูลส่วนตัวและวันหมดอายุของบัตร โดยจะต้องถ่ายสำเนาของบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • หลักฐานการรับเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาของทางมหาวิทยาลัยสวีเดน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพในรูปแบบดิจิตอล

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • Application for Swedish work permit – for applicants currently outside Sweden, form number 149011 “แบบฟอร์มขอ Work permit”
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลรูปถ่ายลายเซ็นหมายเลขหนังสือเดินทางประเทศที่ออกหนังสือเดินทางระยะเวลาที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานบาร์โค้ดบนหน้าระบุตัวตน
 • หมายเหตุ: รอเจ้าหน้าที่จะนัดให้ไปถ่ายรูปสแกนนิ้วมือสำหรับทำการ์ดวีซ่าที่สถานฑูต พอได้รับการพิจารณาจะมีอีเมล์ส่งถึงคุณ ให้โทรติดต่อสถานฑูตเพื่อถามผลวีซ่า ส่วนนายจ้างจะได้รับเอกสารแจ้งผลทางจดหมาย พอผ่านแล้วคุณก็รอการ์ดประมาณ2-4สัปดาห์ พอการ์ดมาก็เอาพาสปอร์ตไปรับที่สถานฑูตด้วยตัวเอง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การขออนุญาติถิ่นที่อยู่
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคล
 • หากคุณแต่งงานกับหรือหุ้นส่วนที่จดทะเบียนของบุคคลในสวีเดนคุณจะต้องแนบเอกสารแนบด้วย
 • ใบรับรองการลงทะเบียนประชากรข้อตกลงการเช่าหรือหลักฐานการซื้อที่พักของคุณหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณมีที่พักร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันตัวอย่างเช่นข้อตกลงการเช่าที่ชื่อของคุณทั้งคู่ปรากฏหรือใบเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้แสดงชื่อและที่อยู่ของคุณ

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า สวีเดน

ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถยื่นผ่านศูนย์ยื่น VFS SWEDEN

ที่ตั้ง : ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110