มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ ตั้งแต่ 22 พ.ย. 2564

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน สามารถสรุปได้ดังนี้

 

มาตรการเตรียมตัวก่อนออกจากไทย
 1. เตรียมเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน Vaccine Passport, NHS Vaccine Certificate (กรณีได้รับวัคซีนในอังกฤษ)
 2. จองและจ่าย การตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ก่อนการเดินทาง)
  https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
 3. กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 4. หากได้รับวัคซีนไม่ครบ ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางใน 72 ชั่วโมง
 
มาตรการเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส (14 วันก่อนเดินทาง)

 1. ไม่ต้องกักตัว
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายในวันที่ 2 นับจากมาถึง (วันมาถึงนับเป็น 0)

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดส / วัคซีนยังไม่ได้รับการรับรองจาก UK

 1. ต้องกักตัวในที่พักที่จองไว้เป็นเวลา 10 วัน
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางมาถึง
 3. หากต้องการออกจากการกักตัวก่อน 10 วัน ให้จองชุดตรวจเพิ่มแบบ Test to Release
  https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-to-release เพื่อตรวจในวันที่ 5
 4. หากผลเป็นลบสามารถออกจากการกักตัว แต่ยังคงต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวัน ที่ 8 อีกครั้งหนึ่ง

 

**ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สหราชอาณาจักรจะให้การรับรองวัคซีนเพิ่มอีก 3 ชนิดคือ Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม : 

Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)

Approved COVID-19 vaccines and countries and territories with approved proof of vaccination

 

Credit: Royal Thai Embassy, London UK

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 covid K1/K1-CR passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสบุรีรัมย์ ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนบุรีรัมย์ บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน อุดรธานี รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า อุดรธานี รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำสมรสบุรีรัมย์ วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสทะเบียนบุรีรัมย์ สมรสพิกัดบุรีรัมย์ สายการบิน เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท