ญี่ปุ่น ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565

ญี่ปุ่น ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565

“ญี่ปุ่น”ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565
.
นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบกลุ่มทัวร์โดยไม่จำเป็นต้องมีไกด์นำทางได้ แต่ยังคงต้องจองและเดินทางกับบริษัททัวร์เช่นเดิม พร้อมเพิ่มจำนวนผู้โดยสารขาเข้าต่อวันจากเดิม 20,000 คนต่อวัน เป็น 50,000 คนต่อวัน
.
นอกจากนี้ยังมีปรับมาตรการเดินทางเข้าให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 covid K1/K1-CR passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสบุรีรัมย์ ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนบุรีรัมย์ บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน อุดรธานี รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า อุดรธานี รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำสมรสบุรีรัมย์ วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสทะเบียนบุรีรัมย์ สมรสพิกัดบุรีรัมย์ สายการบิน เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท