คกก.โรคติดต่อฯ ลดวันกักตัวเดินทางเข้าไทย เหลือ 7-10 วัน

วันที่ 23 ก.ย. ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน สรุปว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการลดระยะเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากเดิมที่ต้องกักตัว 14 วันโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 

     (1) ลดเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และเมื่อมาถึงไทยต้องตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้งในวันแรกที่มาถึงประเทศไทย และวันที่ออกจากสถานที่กักกัน ทุกช่องทางเข้าออกประเทศ

     (2) ลดเหลือ 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบโดส เมื่อถึงไทยต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 0-1 และวันที่ออกจากสถานที่กักกันในส่วนของการเดินทางทางอากาศ

     (3) กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ในผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึงไทยและวันที่ 12-13 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าทางบก เนื่องจากไม่มีการตรวจหาเชื้อมาก่อนและมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าทางอากาศ และเตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาต่อไป

 

นพ.โอภาส ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะใช้เกณฑ์เดียวกับทุกประเทศ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์อื่นๆ เพิ่มเติมจะใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมส่วนประเด็น ประชาชนกังวลเรื่องการลดวันกักตัวเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าครองโลกนั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาในหลายมิติและรอบด้าน อีกทั้งเป็นการลดวันกักตัวแบบมีเงื่อนไขคือฉีดวัคซีนครบโดส และเมื่อตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศต้องมีผลเป็น “ลบ” และตรวจหาเชื้อซ้ำ มาตรการกำหนดไว้ค่อนข้างรัดกุมและต้องยอมรับเชื้อกลายพันธุ์ได้เรื่อยๆ การทำให้เชื้อหมดไปในเวลาอันสั้นเป็นสิ่งยากลำบาก แต่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับโรคได้อย่างไร ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการป่วยหนัก เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการมีชีวิตอย่างปกติมากยิ่งขึ้น

 

Credit: Dailynews. Available from: https://www.dailynews.co.th/news/303049/

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 covid K1/K1-CR passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสบุรีรัมย์ ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนบุรีรัมย์ บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน อุดรธานี รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า อุดรธานี รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำสมรสบุรีรัมย์ วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสทะเบียนบุรีรัมย์ สมรสพิกัดบุรีรัมย์ สายการบิน เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท